Grundlæggende Kølekursus

Lean Energy Cluster har i samarbejde med Aarhus Maskinmesterskole sammensat et todages køle-kursus, der kombinerer teoretisk viden med praksis gennem øvelser ved køleanlæg. Det er muligt at tilmelde sig dagene enten samlet eller separat.

Tid:

Mandag d. 24. og tirsdag d. 25. marts 2014

Sted:

Aarhus Maskinmesterskole

Borggade 6, 8000 Aarhus C. I tilfælde af geografisk koncentration af deltagere andetstedsfra, kan kurset flyttes.

Pris:

1700 DKK + moms pr. dag eller 3000 DKK + moms for begge dage. Prisen er beregnet ud fra 8 deltagere og reduceres ved 9 op til 12 deltagere.

Arrangør:

Lean Energy Cluster i samarbejde med Aarhus Maskinmesterskole

Det 'Grundlæggende Kølekursus' giver en forståelse for, hvordan traditionelle køleanlæg virker, hvordan de er opbygget samt en forståelse for deres terminologi. Målsætningen er bl.a. at give 'ikke-kølespecialister' et fagligt kompetent grundlag for at indgå i dialoger med eksperter på køleområdet.

Kurset er en gennemgang af den grundlæggende køleteknik. Vi benytter øvelser ved forskellige undervisningskøleanlæg, og deltageren bliver introduceret for sammenhængen mellem teori og praksis. Kurset er et todages kursus men excl. overnatning. Sproget er i udgangspunktet dansk.

Se kursets program her.

 
Hvem står bag projektet?
 
Tilmelding